Ústava (Constitution)

Supporters of a European Constitution (Photo: thesetides.com)

Ústava je základní knihou pravidel státu, která vymezuje - a omezuje - moc všech úřadů a orgánů, včetně zákonodárců, a zaručuje občanům - jim všem společná - základní práva.

Evropský soud v Lucemburku vyvinul systém práva EU, v kterém jsou směrnice a zákony EU nad zákony a ústavami členských zemí - mají nad nimi "prvenství". Soud považuje právní systém EU za nadnárodní ústavní systém.

Poznámka

Jak dál

Smlouva o Ústavě EU navrhuje "ústavní smlouvu", která by stanovila "ústavu pro Evropu" a která zakotvuje prvenství směrnic a zákonů EU nad národními - včetně nad jejich ústavami.

Odkazy

Viz též Ústavě EU a odkazy tam / Ústava EU, která se dá číst: http://euabc.com/index.phtml?page_id=296

Europa > Constitution > The Future of Europe - debate: http://europa.eu.int/futurum/index_en.htm

Ústava ČR: http://psp.cz/docs/laws > Ústava
anglicky: http://psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws > Constitution