Ústava EU (EU Constitution)

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

Konvent o budoucnosti Evropy navrhl Ústavu EU, která nahrazuje předcházející smlouvy EU a ES. Konečný text byl schválen "konsensem" ("všeobecným souhlasem") v zasedání Konventu 13. června 2003. Nekonalo se ale žádné hlasování. Text byl pouze prezentován Giscardem d´Estaingem hlavám vlád a států na sumitu v Thesaloniki 20. června 2003 - s přiloženou Zprávou menšiny (Minority Report) skupiny euroskeptiků Demokratické fórum (Democracy Forum).

Smlouva o Ústavě má čtyři části:

Zatím nemůže žádná členská země vystoupit z EU bez jednomyslného souhlasu všech členů (druhá možnost je, porušit právo EU). Ústava EU obsahuje článek, který umožňuje členské zemi vystoupit, po dojednání smlouvy s EU, nebo jednostranně po uplynutí dvouleté lhůty.

Poznámka

Co bude dál

Mezivládní konference projednávala návrh Ústavy od jeho předložení v říjnu 2003. Všech 25 členských zemí rozhodlo 18. června 2004 o dalším postupu: ratifikace národními parlamenty nebo v referendech. Federalisté a kritici EU chystají společnou kampaň za Evropské referendum o Ústavě, konané ve všech zemích během jednoho dne - viz další informace na http://eu04.com

Odkazy

Návrh smlouvy o Ústavě, předložený Konventem, v celku: http://european-convention.eu.int/DraftTreaty.asp?lang=EN
jednotlivé kapitoly: http://evropska-unie.cz/cz/fil......_system/folder.asp?folder_id=5

Text Smlouvy o Ústavě pro Evropu v definitivním znění, jednotlivé kapitoly: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:CS:HTML
v celku: http://evropska-unie.cz/cz/fil......system/folder.asp?folder_id=99
s komentáři a vysvětlivkami euabc.com (PDF): http://euabc.com/upload/rfConstitution_cz.pdf

Zpráva menšiny a článek "Varianta evropské ústavy vypracované Konventem", 2.6.2003: http://pes.eunet.cz/clanky/2003/06/30720.html
Zpráva menšiny v angličtině "Minority Report": http://www.eddgroup.com/index.phtml?sid=114&aid=11816 / "Alternative Report - THE EUROPE OF DEMOCRACIES" (Annex III. to the "Report from the Presidency of the Convention to the President of the European Council", of 18.7.2003, p. 21-24): http://europa.eu.int/futurum/d......ments/contrib/doc180703_en.pdf