Demokratické fórum (Democracy Forum)

Jens-Peter Bonde, co-chair of the Democracy-Forum (Photo: EUobserver.com)

Mezi členy Konventu o budoucnosti Evropy byli i kritičtí k EU - skupina euro-skeptiků a euro-realistů. Jakkoliv byly důvody jejich kritiky rozdílné, ne-li protichůdné, společně předložili alternativní návrh Smlouvy, který obsahuje požadavek, aby zákony EU byly také schvalovány národními parlamenty. V takovém systému by každý z parlamentů jmenoval svého vlastního komisaře, který by se zúčastnil zasedání Evropského výboru národních parlamentů (National Parliament's European Committee).

Tento alternativní návrh podepsalo osm členů Konventu, nebo jejich zástupců, a byl přiložen k návrhu Konventu jako Zpráva menšiny (Minority Report).

Poznámka

Odkazy

Viz také: http://www.democracy-forum.com

Zpráva menšiny a článek "Varianta evropské ústavy vypracované Konventem", 2.6.2003: http://pes.eunet.cz/clanky/2003/06/30720.html
Zpráva menšiny v angličtině "Minority Report": http://www.eddgroup.com/index.phtml?sid=114&aid=11816 / "Alternative Report - THE EUROPE OF DEMOCRACIES" (Annex III. to the "Report from the Presidency of the Convention to the President of the European Council", of 18.7.2003, p. 21-24): http://europa.eu.int/futurum/d......ments/contrib/doc180703_en.pdf