Jak používat EUABC

Jazykové verze - vyberte zemi a jazyk

Lexikon EUABC je vypracován v angličtině a překládán do většiny jazyků, jimiž se mluví v Evropě. Jazykové verze v jednotlivých zemích mohou být rozdílné - nejprve tedy vyberte zemi a potom jazyk.

V lexikonu můžete také listovat mezi různými řečmi. Přiklad: zadejte "ústava" (viz "Prohledávat slovník" zde dole), vyberte klepnutím na výraz který Vás zajímá, a pak listujte klepáním na vlajky zemí.

Poznámka

  • Než bude český překlad dokončen, může se vám místo českého textu objevit anglický.

Prohledávat slovník

Zapište slovo do pole "Prohledávat slovník" a stiskněte "Hledat" ("Search"). Objeví se seznam všech slov v databázi, která obsahují hledané slovo. Jestliže si vyberete kategorii, budete hledat slova pouze v této kategorii. Prohledává všechny jazykové verze lexikonu.
Ovladače
AND najde články obsahující všechna specifikovaná slova nebo slovní spojení. Například zadání "lidská AND práva" najde články jak se slovem lidská, tak i se slovem práva.
OR najde články obsahující alespoň jedno ze specifikovaných slov nebo slovních spojení. Zadání "lidská OR práva" najde články obsahující buď slovo lidská, nebo slovo práva. Nalezené články by mohly obsahovat obě slova.
NOT vylučuje články obsahující specifikované slovo nebo slovní spojení. Zadání "lidská NOT práva" najde články se slovem lidská, nikoli však se slovem práva.
Ovladače musí být napsány VELKÝMI PÍSMENY.

Najít slovo podle písmena

Tato funkce zobrazí seznam všech slov v lexikonu, která začínají vybraným písmenem. Ale jenom v té jazykové verzi, s kterou právě pracujete.

Poznámka

  • Na správném zobrazování slov s diakritikou pracují naši programátoři z teamu, v kterém zatím chybí zkušenosti s CE kódováním. Pokud jim můžete pomoci zašlete nám, prosím, e-mail. Děkujeme!

Přehledy základních informací a odkazy

Pro ty, kteří hledají další, podrobnější informace, jsme k přehledům základních informací přidali přehled informací formálnějších, jako i rozdílných názorů a postojů, dále odkazy na ně i na další zdroje a původní dokumenty.