Pokud se chcete přidat k teamu EUABC, pokračujte ve čtení...

Lexikon EUABC se - v několika rovinách - vyvíjí k informačním systému o Evropě v jazykových verzích národů Evropy. Debata o EU pokračuje, evropská politika se tím mění, a tak musí lexikon EUABC být průběžně aktualizován, doplňován a pozměnován.

Aktualizace probíhá ve všech 33 jazykových verzích. Pro každou z nich potřebujeme lokální redakci, která je schopna pečovat o svou oblast webových stránek lexikonu EUABC, překládat společné informace, doplňovat je o informace vlastní, odpovídající celkovému záměru.

Neustále hledáme dobrovolníky, kteří se nejen orientují ve věcech EU a ovládají příslušný jazyk, ale i zvládnou redigovat EUABC online. Kdokoliv může požádat o připojení se k našemu teamu, ne jenom občané EU nebo kandidátských zemí.

Považujte tuto činnost za další krok ve Vašem vývoji.

Takže, pokud máte zájem, ať studujete, nebo jste v penzi, nebo prostě chcete naší věci věnovat část svého volného času, zašlete nám Váš e-mail. Kevin E. Bonici (e-mail, anglicky nebo italsky) a Klaus Heeger (e-mail, francouzsky nebo německy) se na něj těší.