ÚSTAVA EU, která se dá (pře)číst

(stručná, "čtivá" verze ve sloupku doprovázejícím text Ústavy)

PDF:


DÁLE (anglicky): EURATOM reader-friendly


Další jazykové verze "Ústavy, která se dá (pře)číst": anglicky, dánsky, francouzsky, holandsky, italsky, německy, maďarsky, polsky, řecky, španělsky, švédsky (na dalších pracujeme).


Další materiály, zatím v angličtině:

Powerpoint presentation on the EU Constitution:

This unique publication gives you a concise overview of the major aspects of the EU Constitution. Use it as a document or for presentational purposes.
More language versions will be updated shortly.


The policies of the Union according to the EU Constitution (compiled on the basis of the draft Constitution - updates will follow soon):