Konvent o budoucnosti Evropy (Convention)

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)

Kandidátské země, včetně Turecka, byly reprezentovány 26 členy národních parlamentů a 13 členy jejich vlád.

Konvent vedli Giscard d'Estaing jako jeho prezident a, jako viceprezidenti, bývalý italský premiér Guliano Amato a bývalý belgický premiér Jean-Luc Dehaene. Giscard d'Estaing dále předsedal významnému Prezídiu Konventu, který stanovil program, prováděl závěry a ustanovoval pracovní skupiny Konventu.

S výjimkou prezidentství mohl mít každý člen Konventu své zástupce, kteří mohli být kdykoliv přítomni v příslušných jednacích prostorách, ale mohli promlouvat pouze pokud jejich plnoprávný člen nebyl přítomen. Povolena byla i účast vybraným pozorovatelům.

Čeští členové Konventu:

Odkazy