Účetnictví EU (Accounts)

The Court of Auditors produces an annual report on the accounts of the EU (Photo: blogs.phillyburbs.com)

Dvůr auditorů (Court of Auditors) vypracovává roční zprávu o účetnictví EU. Tato každoroční zpráv je založena na informacích dodaných Komisí EU.

Zpráva pak musí být schválena Parlamentem a Radou, čemuž se říká "udělit zproštění".

Poznámky

Odkazy

viz též Marta Andreasen a Výtka Komisi.

Evropsky dvůr auditorů, "účetní dvůr": http://www.eca.eu.int/index_cs.htm

"The facts about the EU's accounting and financial reporting", tisková zpráva Komise, 16.10.2002 (en, PDF 17kb): http://europa.eu.int/comm/comm....../Presse/accountingfacts_en.pdf, v dalších řečech (es, da, de, el, fr, it, nl, pt, fi, sv): http://europa.eu.int/comm/comm......yer/en/ms_pressreleases_en.htm > 2002 > "Information note: The facts about the EU’s accounting and financial reporting"