Andreasen, Marta

Marta Andreasen (Photo: EU Parliament)

Španělská účetní, zaměstnaná v roce 2002, aby vedla účetní oddělení Komise se 130 zaměstnanci. Kritizovala, a kritizuje, účetní systém EU jako otevřený korupci. Kritika Marty Andreasen se také týkala, a týká, zodpovědnosti Komise, neboť ta se nestarala o zavedení profesionálního systému, jak je dnes ve veřejných správách běžné. Zjistila, že místo profesionálního systému oddělení pracuje "na koleně" s excelem, aby produkovalo potřebné údaje. To zejména i otevírá možnost, upravovat údaje, i dodatečně, bez jakékoliv stopy. Navíc, podvojné účetnictví, které je povinné v soukromé sféře již pro podniky s daleko menším rozpočtem, stále ještě čeká na zavedení v účetnictví EU.

Marta Andreasen samozřejmě předložila kritiku a návrhy příslušným místům EU, ale její nadřízení se nehodlali věcí zabývat. Takže je podala příslušné komisařce Michaele Schreyer [w schreyer_michaele][/w]a presidentovi Komise Romano Prodimu. Ani od nich se nedočkala odpovědi, a tak se obrátila na Oddělení pro kontrolu rozpočtu (Budget Control Committee) Parlamentu EU. A v této době se již začala o věc zajímat média.

Marta Andreasen byla Komisí suspendována ze své činnosti a nyní prochází disciplinárním řízením, které může skončit jejím propuštěním.

Poznámka

Účetní dvůr EU (Court of Auditors) může plně ověřit, a tudíž schválit, pouze 5% z EU vydaných prostředků - i proto od roku 1994 neustále kritizuje nedostatky účetního systému. V průběhu "propuštění" (discharge), schvalovacího řízení v roce 2003 Komise přislíbila základní reformu.

Odkazy

Viz též Buitenen, Výtka (Censure) and Whistleblowers.