Evropský ekonomický a sociální model

V některých diskuzích jsou uváděny protiklady mezi takzvaným evropským ekonomickým modelem a anglo-americkým modelem.

Evropský ekonomický model je charakterizován jako obsahující:

anglo-americkým modelem je charakterizován jako obsahující:

Ale existuje mnoho rozdílů ve stupni státní intervence a ochrany pracovní síly v jednotlivých zemích Evropy, a jak Velká Británie, tak USA znají podstatnou ochranu v sociální oblasti.

Odkazy

Viz též skandinávský model.