Anglo-americký ekonomický model

(Photo: thesetides.com)

Ekonomika volného trhu s flexibilní pracovní silou a nízkým zasahováním státu do ekonomiky. Model často dávaný do protikladu k evropskému modelu s vyšší státní regulací a sociálními standarty pro pracovní síly, včetně ochrany před výpovědí bez kompenzace.

Odkazy

Viz též Skandinávský model a Evropský ekonomický model.