Skandinávský model

Model sociálního zabezpečení všech občanů bez rozdílu v jejich pozici na pracovním trhu. Je někdy dávan do protikladu k anglo-americkému ekonomickému modelu a evropskému ekonomickému modelu.