Země ACP

Jean Robert Goulongana, Secretary general of the ACP Group (Photo: European Commission)

(země přidružené ke Společenství)

Většinou bývalé kolonie zemí EU v Africe, Karibiku a Tichomoří (ACP – Africa, Caribic, Pacific), které mají uzavřenu zvláštní smlouvu v oblasti jako je obchod a pomoc.

V roce 2000 byla předcházející Úmluva z Lomé V znovu projednána, uzavřena na 20 let a po podisu v hlavním městě Beninu byla přejmenována na Dohodu z Cotonou. Úmluva dnes zahrnuje 78 zemí ACP a 640 milionu lidí.

O členství Kuby se jedná.

Odkazy

http://europa.eu.int/comm/deve......nt/body/country/country_en.cfm http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s05032.htm http://www.euforic.org/actors/en/direct/acpcount.htm