Bilaterální dohody I a II

The flag of EU and Switzerland (Photo: www.creativeunion.com)

Bilaterální dohody - dohody mezi dvěma stranami - zde Bilaterální dohody I a II mezi Švýcarskem a EU, a sice pouze v těch oblastech, v kterých spolupráci smluvně upravují.

Švýcarští voliči v dosud proběhlých povinných referendech odmítli jak přístup k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP), tak v referendech fakultativních - vyvolaných lidovými iniciativami - začátek jednání o přístupu k EU.

Cesta bilaterálních dohod, také podléhajícím referendům, je v současné době většinou švýcarské společnosti považována za jedinou možnou, odpovídající švýcarským zájmům a respektující jejich práva.

Místo paušálního převzetí směrnic a pravidel EU je tak možné upravit vztahy způsobem, jakým je s EU upravuje většina zemí světa.

Viz též

Bilaterální dohody I
anglicky: http://www.europa.admin.ch/ba/e / francouzsky: http://www.europa.admin.ch/ba/f / italsky: http://www.europa.admin.ch/ba/i / německy: http://www.europa.admin.ch/ba/d
Bilaterální dohody II
anglicky: http://www.europa.admin.ch/nbv/e / francouzsky: http://www.europa.admin.ch/nbv/f / italsky: http://www.europa.admin.ch/nbv/i / německy: http://www.europa.admin.ch/nbv/d

politická práva, iniciativa, referendum

bilaterální dohoda