Občanství Unie

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Evropské občanství bylo ustanoveno Maastrichtskou dohodou in 1993.

Občanství EU je "nadřazeno" občanství národnímu členských zemí. Obdobně jako, například, je německé občanství nadřazeno bavorskému. Tak mají Bavořané trojité občanství - bavorské, německé a EU.

Jak dál

Ústava EU navrhuje dvojí, rovnocenné občanství, takže občané EU budou jak národními, tak občany EU. Článek I-10 definuje “Občanství Unie”.

Odkazy

SCADPlus: Citizenship of the Union: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s18000.htm

Zastoupení Evropské komise v České republice: Slovník pojmů: Občanství EU: http://evropska-unie.cz/cz/glossary/term.asp?id=79