Institut Iniciativa a referendum v Evropě (IRI Europe)

(Photo: IRI website)

IRI Europe (Initiative & Referendum Institute Europe, IRI) podporuje návrh zavést v Evropě právo na iniciativu a referendum - aktuálně mimo jiné:

IRI je nezávislá organizace, založená 2001, která se věnuje informaci o iniciativách a referendech v Evropě, o participaci občanů, přímé demokracii. Organizuje semináře a podporuje svými materiály snažení o více demokracie v EU.

Odkazy

web IRI: http://iri-europe.org
referendum o Ústavě: http://eu04.com
ústavně zaručená politická práva v konfederaci: http://www.admin.ch/ch/e/pore