Přistoupení k EU, vstup do EU (accession)

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

K tomu, aby se stal členem EU, musí budoucí členský stát podepsat Přístupovou smlouvu se stávajícími členskými státy. Deset (nových) zemí tak učinilo 16. dubna 2003 v Aténách a stalo se členy 1. května 2004.

Přístupové smlouvy ustavují, že nové členské státy mají stejná práva a povinnosti jako původní členské státy. Některé povinnosti, popsané ve zvláštních protokolech, vejdou v platnost až po vstupu nových členských států.

Přístupové smlouvy a dohody musí být schváleny jednomyslně všemy stávajícími členskými státy a každým novým státem.

Ve všech deseti nových členských státech, s výjimkou Kypru, byla k ratifikaci vyhlášena celonárodní referenda.

Pokud některá země neratifikuje Smlouvu, pak jsou bez dalšího vyjednávání mezi všemi členskými státy proporcionálně nebo formálně upraveny počty hlasů a křesel jakož i mechanismy hlasování kvalifikovanou většinou apod. Právní základ pro takové změny je součástí přístupových dohod.

Poznámky

Když je přístupová smlouva schválena, je následně ratifikována a odeslána Italské republice, která soustřeďuje a uchovává všechny dokumenty ustavující EU.

Odkazy

EUROPA > European Commission > Enlargement http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations
EUROPA > Evropská komise > Rozšíření http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_cs.html
SCADPlus Glossary: Accession criteria (Copenhagen criteria) / Accession negotiations / Accession of new Member States / Accession partnership... http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10
...Enlargement http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000e.htm#e8