Referenda o přístupu k EU

Referenda o přístupu k EU, konaná v 9 z 10 kandidatských zemí před jejich vstupem v roce 2004:

datum: výsledek:
Česko 15./16.6.03  "Ano" 77%
Estonsko 14.9.03  "Ano" 67%
Kypr ratifikace parlamentem po podpisu Přístupové smlouvy (Accession Act) bez referenda
Litevsko 20.9.03  "Ano" 67%
Lotyšsko 11.5.03  "Ano" 90%
Maďarsko 12.4.03  "Ano" 84%
Malta 8.3.03  "Ano" 53%
Polsko 7./8.6.03  "Ano" 77.5%
Slovensko 16./17.5.03  "Ano" 92.5%
Slovinsko 23.3.03  "Ano" 89%

Odkazy