Korupce

Neboli zneužití postavení k osobnímu prospěchu - jak korupci definuje transparency.org - a z ní plynoucí nebezpečí zneužití - nebo, podle kritiků, zneužití - prostředků EU je problémem, jehož řešením se Komise slíbila zabývat.

Poznámka

Santerova komise rezignovala v roce 1999, pod tlakem veřejnosti, a poté co bylo zahájeno vyšetřování "selhání správy" EU (neschopnosti a nedbalosti).

Instituce EU, které mají kompetence, anebo dostatečný vliv - čímž se stávají hlavními aktéry - zavést transparentnost v EU, včetně jejího účetnictví, jsou:

ale také, "last but not least":

Odkazy

Viz též Marta Andreasen, Paul van Buitenen, Michel Sautelet, Dorte Schmidt-Brown, Dougal Watt a Výtky, transparentnost, "whistleblowers".

http://transparency.org